NL - EN

Beleid

QHSSE

QHSSE is de afkorting voor Quality, Health, Safety, Security & Environment (Kwaliteit, Gezondheid, Veiligheid, Beveiliging en Milieu). Jongeneel Transport vindt het belangrijk om continue te werken aan deze 5 beleidsgebieden niet alleen omdat de maatschappij dit van ons verwacht, maar ook omdat het transport onmogelijk en onverantwoord is zonder een duidelijk QHSSE‐beleid.

Gediplomeerde veiligheidsadviseur

Binnen ons team van medewerkers is een gediplomeerd veiligheidsadviseur. Hij zorgt ervoor dat er een actieve invulling wordt gegeven aan het beleid op het gebied van kwaliteit, gezondheid, veiligheid, beveiliging en milieu (QHSSE).

Daarnaast wordt er herhaaldelijk middels een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) geïnventariseerd waar verdere verbetering mogelijk is.

Gezond bedrijf

Goede arbeidsomstandigheden werken zowel in het belang van personeel als voor het bedrijf. Het personeel wil gezond zijn en blijven en het bedrijf heeft er baat bij als de medewerkers nu en in de toekomst hun werk goed kunnen doen. Dit komt tot uiting door zorg te besteden aan materieel, persoonlijke uitrusting en aan werkplekken op het kantoor, het terrein, de garage en de wasstraat.

De laatste jaren is bewustwording van levensstijl en gezondheid een belangrijk onderwerp bij Jongeneel Transport. Als bedrijf wordt een gezonde levensstijl gestimuleerd door opleiding (cursus leefstijl), inkoop (fruit op kantoor) en ondersteuning (personal coaching) aan te bieden aan het personeel. Hiermee wordt een duurzame cultuur gecreëerd wat zeer goed past bij de kernwaarden van Jongeneel Transport n.l. Betrokkenheid, Daadkracht, Enthousiasme en Kwaliteit.

Verantwoordelijkheid nemen voor de generatie na ons

Als we spreken over het milieu, dan hebben we het over duurzaamheid en leefbaarheid. Het gaat om het nemen van verantwoordelijkheid om ook de generaties na ons perspectief te bieden.

Het zit 'm in kleine dingen, bijvoorbeeld het scheiden van papier van het overige afval. Ook kijken we naar manieren waarop we zuiniger kunnen rijden, wat beter is voor het milieu en eveneens kan het kosten besparen.Wij ondersteunen het Dirk Kuijt Foundation en zijn onderdeel van Dirk's 11.

Ard Jongeneel


Disclaimer / Privacy Policy

Algemene Vervoers- en Betalingscondities