NL - EN

Certificeringen

Lean and Green

Jongeneel Transport ontving op 4 november 2014 de Lean and Green Award voor de CO2-doelstellingen op logistiek gebied. Hiermee mag zij zich een actieve speler noemen in de duurzame logistiek.

Jongeneel Transport heeft als doel om in 2017 een CO2-reductie te realiseren van 20,82% op het gebied van mobiliteit ten opzichte van 2012. Om dit te behalen worden onder andere de chauffeurs getraind in “Het Nieuwe Rijden” en wordt trekkend materieel vervangen. Ook zal er aan de brandstof een additief worden toegevoegd. Tot slot zal het rijgedrag van de chauffeur worden gemonitoord door middel van een chauffeurscoach, om zodoende het rijgedrag te kunnen verbeteren.


ISO 9001-2008 norm

Kwaliteit heeft altijd in een hoog vaandel gestaan bij Jongeneel Transport. Al in 1992 waren wij gecertificeerd volgens de ISO-9002 norm. We waren één van de eerste in de transportsector.

In 2003 zijn we gecertificeerd voor het ISO 9001-2008 certificaat (de opvolger van de ISO-9002 norm). Een certificaat is één, maar blijven presteren is pas een uitdaging. In 2013 zijn we daarom wederom voor dit certificaat gecertificeerd.


SQAS

In juli 2013 heeft Jongeneel Transport voor de derde maal een SQAS assessment ondergaan. SQAS staat voor Safety & Quality Assessment System. Tijdens deze audit is onze dienstverlening volledig getest op veiligheid en kwaliteit. Deze resultaten zijn aan te vragen op de website www.sqas.org.


Duurzaam op de weg

Dit certificaat toont aan dat Jongeneel Transport zich inzet voor een milieuvriendelijker en groener wegtransport. Jongeneel is actief bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Het duurzame bandenbeleid resulteert in een maximale CO2-, brandstof- en kostenreductie.Wij ondersteunen het Dirk Kuijt Foundation en zijn onderdeel van Dirk's 11.

Ard Jongeneel


Disclaimer / Privacy Policy

Algemene Vervoers- en Betalingscondities