top of page

Algemene Vervoers- en Betalingscondities

 

Reclames binnen 8 dagen na factuurdatum. De opdrachtgever van het transport is aansprakelijk voor de rechten die in het land van invoer moeten worden afgedragen.

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing: 

Vervoer: De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, in geval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMR-verdrag.

Betalingen: Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van  toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002. Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing. De voorwaarden worden op verzoek toegestuurd.

General Terms of Transport and Conditions of Payment

Claims must be submitted within 8 days of invoice date.

The customer is at all times solely liable for adhering to the laws applicable in the country to which the goods are imported.

All works carried out  by A.J. Jongeneel & Zn. Transport B.V.  are subject, depending on the nature to the below mentioned conditions:

Transport : The General Conditions of Transport  2002 (AVC2002) registered with the clerks office at the county  court of Amsterdam and Rotterdam, in the case of boarder crossing transport over road supplementary to the CMR-treaty.

Payment: For activities to which the above mentioned conditions do not apply, the General Payment Conditions of Transport en Logistiek Nederland are in effect. These are registered with the clerks office at the county court in 's Gravenhage on 2 July 2002, document  number 69/2002. With regard to the abovementioned Terms and Conditions, the latest registered version is applicable. The Conditions are available upon request.

bottom of page